Klubo tikslai ir nauda nariams

choosing from images stream– Klubo tikslai:
• skatinti televizijos žiūrovų ir televizijos transliuotojų bendradarbiavimą visoje Lietuvoje;
• bendradarbiauti su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje, analizuojant bei vertinant televizijos programų transliavimą, išaiškinant esamas problemas ir trūkumus, televizijos transliuotojams teikti pasiūlymus minėtoms problemoms spręsti;
• atstovauti televizijos žiūrovų interesams, ginti jų teises visose institucijose;
• organizuoti ir rengti konferencijas, diskusijas, mokymus, kursus;
• skleisti informaciją apie galimas televizijos programų priėmimo galimybes, dalintis gerąja patirtimi;
• testuoti ir suteikti galimybę patiems nariams išbandyti naują televizijos programoms skirtą priiminėti techniką;
• finansuoti narių dalyvavimą tarptautinėse parodose;
• plėtoti bendradarbiavimą su analogiško pobūdžio kitų šalių asociacijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
• koordinuoti narių veiklą, formuoti bendrą veiklos strategiją;
• organizuoti informacines ir viešinimo kampanijas;
• propaguoti pažangias televizijos žiūrėjimui skirtas technologijas;
• teikti savo nariams informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą;
• apibendrinti narių pateiktą informaciją, rengti išvadas, pasiūlymus, rekomendacijas ir informuoti apie tai asociacijos narius.