Dėl naujų narių priėmimo

Nuo 2016 metų į klubą priimami tik aktyvūs forumiečiai arba asmenys nusipelnę klubui ir forumui.
Prašymą stoti į klubą gali teikti visi norintys, tačiau priimami į klubą bus tik Klubo valdybos patvirtinti forumiečiai.